United by a common vision for the future of logistics

Project Manager

All of TIMOCOM is united by a common vision for the future of logistics. As a FreightTech company, we believe in a world without logistical challenges. We have therefore made it our mission to make logistics smart, safe and simple. We call this future: Augmented Logistics. Augmented Logistics is also our promise. We understand it to mean an extension, reinforcement, enhancement and improvement in logistics. For our customers, this means that they can solve their logistical challenges with TIMOCOM in a smart, safe and simple manner.

Your tasks:

 • Support General/Regional Management Poland in operational and strategic tasks
 • Coordinate communication between teams and groups
 • Work on conceptual and operational tasks
 • Identification and initiation of optimization processes and assistance with implementation
 • Analysis and consolidation of information coming from various sources and key statements
 • Create management summaries (presentations), reports, statistics and suggest improvement solutions
 • Special tasks and projects within the role

Your skills:

 • Higher degree education
 • Minimum 5 years of work experience on a similar position
 • Knowledge and ability to implement modern management and market trends
 • Highly motivated, eager and proactive result- and solution-oriented approach
 • Successful in building, integrating, and motivating teams, collaborating efficiently in the matrix organization
 • Flexibility to adapt in an international, multicultural environment
 • Self-organisation and very good work organisation skills
 • Willing to travel for business
 • Fluent in German and/or English is a necessary condition
 • Experience in MS Office, especially Excel
 • At ease with presenting and speaking in public

Additional skills:

 • Knowledge of Russian language
 • Knowledge of the markets of Belarus, Russia, Ukraine and the Baltic countries

Additional advantage:

 • Knowledge of the Transport Forwarding and Logistics industry

Our values:

Substantive competencies are very important, but what is even more important in the recruitment process are the values that guide our company. In our work for many years, we have been focusing on the team and teamwork. We believe that we can achieve our goals faster by supporting each other in a dynamic market than by working alone. In our opinion, this is the only way to intensively develop technology and look to the future. We are an international company. We have learned on many occasions that the diversity and ability to connect people of different cultures and languages are our strengths. This allows us to look at the challenges from different perspectives and quickly find the best solutions. We respect our employees, which is why we care for clear and fair rules of cooperation. We place great importance on honest communication. We appreciate integrity and openness in professional relations. We are fair and we expect the same from our employees. As #ONETEAM, we look at activities not only from the perspective of personal and team activities, but we also keep the wider picture in mind, which is the entire company.

What do we offer?

employment agreement

fair basic salary + monthly bonus

lunch pass
(PLN 190/month tax-free)

additional annual bonus

life insurance plan

private health insurance plan

flexible working - work from home up to 47 days a year

bonuses for long-service, marriages and births

friendly working atmosphere

modern office environment – Centrum Południe

employee referral bonus

comprehensive onboarding and training

the possibility of bringing your child to the office if something unexpected comes up. We have a specially-adapted parent-child room for this purpose

  Aplikuj teraz

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TIMOCOM Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 15, 53-332 Wrocław.

  Możesz się z nami skontaktować:

  • wysyłając email na adres info.pl@timocom.com
  • wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie https://www.timocom.pl/kontakt
  • dzwoniąc pod numer +48 71 737 25 96 (opłata wg stawek operatora)
  • pisząc na adres TIMOCOM Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 15, 53-332 Wrocław
  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: datenschutz@timocom.com

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych znajdziesz tutaj.

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

  Twoje dane osobowe przetwarzamy:

  • na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO*
  • na podstawie niezbędności przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO*
  • na podstawie Twojej zgody w celach wykorzystania Twojej aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych niż określone w Kodeksie Pracy (szczególnie w przypadku podania danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*, konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO*

  *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

  Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, agencjom rekrutującym – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie. 

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

  Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych, wówczas Twoje dane będą przechowywane  nie dłużej niż 3 lata.

  Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

  Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

  W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

  Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. w formacie .csv, .xml; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych. 

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować z nami na adresy/numery telefony podane powyżej.

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony https://www.timocom.pl/ochrona-danych